Αρχική

 Η ερευνητική ομάδα PLURALITÉS δημιουργήθηκε το 2015 με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται με θέματα πολυγλωσσίας. Η ομάδα πραγματοποιεί δράσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να ευνοήσει και να διαδώσει την πολυγλωσσία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι τομείς και οι επιστημονικές περιοχές που αποτελούν τα επιστημονικά ενδιαφέροντα της ομάδας, των οποίων το πρώτο γράμμα στα γαλλικά δημιουργεί και το όνομά της, είναι:

 

Plurilinguismes

Littéracies

Université

Représentations-Réflexivité

Appropriations

Langues

Interactions

Technologies

Écoles

Supports