ΑΠΘ την Κυριακή 2015

Στο πλαίσιο της δράσης «ΑΠΘ την Κυριακή» πραγματοποιήθηκε στις 10, 17 και 24 Μαϊου 2015 εργαστήριο με τίτλο «Πολυγλωσσικά και Πολυπολιτισμικά Παιχνίδια»

apth_tin_kiriakiΠολυγλωσσικά και Πολυπολιτισμικά Παιχνίδια

Η πολυγλωσσία, βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, δηλώνει την κατοχή ή/και τη χρήση διαφορετικών γλωσσών από ένα άτομο καθώς επίσης και τη συνύπαρξη διαφόρων γλωσσών σε μία κοινωνία. Ο ρόλος της πολυγλωσσίας στη νοητική, γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού είναι αδιαμφισβήτητος. Τα «Πολυγλωσσικά και Πολυπολιτισμικά Παιχνίδια» αποτελούν ένα μέσο αφύπνισης και εξοικείωσης των παιδιών με την έννοια της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι λιλιπούτειοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διάφορες γλώσσες και πολιτισμούς, να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ των γλωσσών και να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. Το περιεχόμενο των «Πολυγλωσσικών και Πολυπολιτισμικών Παιχνιδιών» διαρθρώνεται ως εξής:

Ακούσματα και γραφές διαφόρων γλωσσών.
Προφορική έκφραση σε διάφορες ξένες γλώσσες μέσω τραγουδιών και καθημερινών εκφράσεων.
Εξάσκηση στη γραφή διαφόρων γλωσσών.
Ανακάλυψη παραμυθιών γραμμένα σε άλλες γλώσσες.
Ανακάλυψη τραγουδιών σε άλλες γλώσσες.
Δημιουργία ζωγραφιών και κολλάζ σχετικά με τις γλώσσες και την συνύπαρξή τους σε μία κοινωνία.
Προβολή κινουμένων σχεδίων διαφόρων χωρών στη γλώσσα της κάθε χώρας.

https://www.auth.gr/sundays

Επιστημονική Υπεύθυνη

Ευαγγελία Μουσούρη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Επιστημονική Ομάδα Παραγωγής των Δραστηριοτήτων

Μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εύη Μπουντουρά, Βασιλική Χουχούτα, Βίκυ Κιμισκίδου, Μάγδα Κουκούλη, Γρηγορία Κιομουρτζίδου, Τζίνα Μπαδράκα, Σοφία Μπέλη, Φανή Μπαλίτα

Φωτογραφίες