Τρόπος Πληρωμής

 

Η πληρωμή της συνδρομής γίνεται με καταβολή στον παρακάτω λογαριασμό:

  • Τράπεζα Πειραιώς: (σύντομα ο αριθμός)

  • IBAN: (σύντομα το ΙΒΑΝ)

  • Αιτιολογία: [κωδικός έργου], AuthPlurilang και το ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ιών σας

  • Παρακαλείστε να αποστείλετε το καταθετήριο πριν από την έναρξη του κύκλου εργαστηρίων στο email pluralites [άτ] gmail [τελεία] com ή να το προσκομίσετε την πρώτη ημέρα έναρξης του εργαστηρίου

  • Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις.