Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά Προγράμματα

Η ερευνητική ομάδα Pluralités είναι η πρώτη που εφάρμοσε πολυγλωσσικές κι πολυπολιτισμικές δραστηριότητες σε σχολεία στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια.

 

Η ερευνητική ομάδα Pluralités συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και εργαστήρια του εξωτερικού. Στα προγράμματα αυτά συνεργάζονται Καθηγητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς επίσης και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

Επιστημονική Ερευνητική Ομάδα

(υπο κατασκευή)